'Aisyiyah Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita Utama


Home » Berita » Index » Utama
Berita Utama
Halaman 1 dari 66


Program 'Aisyiyah

Dakwah 'Aisyiyah berlandaskan Spirit Al-Maun dengan nilai-nilai Islam berkemajuan untuk memperkokokh gerakan dalam berbagai bidang berbasis keluarga dan masyarakat melalaui Gerakan Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayyibah

www.umm.ac.id